---

Αντλίες Αέρος


OEM, Διαθέσιμο σε 1-3 ημέρες

+
ΟΕΜ, Διαθέσιμο σε 1-3 ημέρες

Χωρητικότητα αέρα: 6000 cc

+

ΟΕΜ, Διαθέσιμο σε 1-3 ημέρες

Χωρητικότητα αέρα: 13000 cc

+

ΟΕΜ, Διαθέσιμο σε 1-3 ημέρες

Παροχή αέρα: 400 L/min Πίεση: 0,58 psi Ισχύς: 75 W Λειτουργεί στα 12 V

+

ΟΕΜ, Διαθέσιμο σε 1-3 ημέρες

Χωρητικότητα αέρα: 13000 cc (13 L) Με άξονα αλουμινίου και βαλβίδα

+

ΟΕΜ, Διαθέσιμο σε 1-3 ημέρες

Παροχή αέρα: 450 L/min Πίεση: 0,7 psi Ισχύς: 150 W Λειτουργεί στα 220 V

+

ΟΕΜ, Διαθέσιμο σε 1-3 ημέρες

Παροχή αέρα: 110L/min Πίεση: 7psi Κατανάλωση: 15 Α Πολύ ισχυρή, για όλα τα φουσκωτά

+

ΟΕΜ, Διαθέσιμο σε 1-3 ημέρες

Παροχή αέρα: 700 L/min Πίεση: 1,2 psi Κατανάλωση: 7 Α Λειτουργεί στα 12 V

+