---

Παγοκύστη Τ200 200 gr

 

0.85

Uni-19-22900-200
+
7,5x2x16,5cm
Continental