Ποτήρια

Panda

Πλαστικό εσωτερικά Καπάκι με δακτύλιο στεγανοποίησης Ύψος: 14,5cm


Ø6,5 x 9 cm , Διαθέσιμο σε 1-3 ημέρες

Διπλού τοιχώματος Ανοξειδωτο εσωτερικά, πλαστικό εξωτερικά Καπάκι με δακτύλιο στεγανοποίησης

+


18,5 cm

Πλαστικό εσωτερικά Καπάκι με δακτύλιο στεγανοποίησης

+