---

Φυσίγγια 31gr

25 τεμάχια, 400 m/sec, Μονοβασική, ΟΕΜ, Cal 12/70, 12 χιλ., 31 gr.


600 bar, G3000, 25 τεμάχια, V1 420 m/sec, 7,8,9, 688 martignioni, Cal 12/70, 12 χιλ., Gorillashoots, SUPER G(gualandi)

Οι παραγγελίες φυσιγγίων χρεώνονται με βάση τα κιλά και όχι το κόστος της παραγγελίας. Πριν την αποστολή θα υπάρχει τηλεφωνική συννενόηση για την...