---

Ηλεκτρικές


ΟΕΜ, Διαθέσιμο σε 1-3 ημέρες

Παροχή αέρα: 400 L/min Πίεση: 0,58 psi Ισχύς: 75 W Λειτουργεί στα 12 V

+

ΟΕΜ, Διαθέσιμο σε 1-3 ημέρες

Παροχή αέρα: 450 L/min Πίεση: 0,7 psi Ισχύς: 150 W Λειτουργεί στα 220 V

+

ΟΕΜ, Διαθέσιμο σε 1-3 ημέρες

Παροχή αέρα: 110L/min Πίεση: 7psi Κατανάλωση: 15 Α Πολύ ισχυρή, για όλα τα φουσκωτά

+

ΟΕΜ, Διαθέσιμο σε 1-3 ημέρες

Παροχή αέρα: 700 L/min Πίεση: 1,2 psi Κατανάλωση: 7 Α Λειτουργεί στα 12 V

+

0,6 psi, 5 A, Διαθέσιμο σε 1-3 ημέρες

Παροχή αέρα: 400 L/min Πολύ ισχυρή για μικρά και μεγάλα φουσκωτά

+

ΟΕΜ, Διαθέσιμο σε 1-3 ημέρες

Παροχή αέρα: 250 L/min Πίεση: 0,37 psi Ισχύς: 40 W Λειτουργεί στα 220 & 12 V

+

ΟΕΜ, Διαθέσιμο σε 1-3 ημέρες

Παροχή αέρα: 415 L/min Πίεση: 2 psi Κατανάλωση: 28 Α Λειτουργεί στα 12 V

+