Δωρεάν μεταφορικά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΠΛΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ:

Για την αγορά όπλου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή άδειας αγοράς κυνηγετικού όπλου, η οποία εκδίδεται από το πλησιέστερο Αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας.

Για την άδεια αγοράς πρέπει να προσκομίσετε στο τμήμα τα εξής:

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας

  2. 2 φωτογραφίες

  3. Βεβαίωση γιατρού (Ψυχίατρου ή Νευρολόγου ή Ειδικού Παθολόγου)

  4. 2 παράβολα με κωδικό 6025, αξίας 2,03 ευρώ το καθένα

  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (συμπληρώνεται στο τμήμα)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:

Εφόσον έχετε την άδεια αγοράς στα χέρια σας, την υπογράφετε στο σημείο που λέει αγοραστής (σε όλα τα αντίγραφα που έχετε πάρει από το αστυνομικό τμήμα) και μας την στέλνετε με Elta courier σε χρέωση δική μας μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΕΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ

Για την αγορά αεροβόλου όπλου ή πιστολιού απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είστε άνω των 18 ετών. Για να σας αποστείλουμε το αεροβόλο όπλο που επιθυμείτε, θα πρέπει να μας αποστείλετε μία φωτοτυπία της ταυτότητάς σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

με φαξ στο 2810 256236
με
email στο info@artemis-sport.gr.